Outplacement

 • Voor wie

  Outplacementbegeleiding is geschikt voor medewerkers die vrijwillig of gedwongen een organisatie gaan verlaten en op zoek gaan naar een andere baan. Deze vorm van begeleiding is tevens voor werknemers voor wie ontslag dreigt. Centraal staat het voorbereiden op en begeleiden bij het aanvaarden van een functie, elders.

 • Wat

  EnRoute! biedt een planmatige begeleiding bij het verwerven van een nieuwe, passende functie in een ander bedrijf of het vinden van een andere toekomstbestemming.

  Kernwoorden hierbij zijn: persoonlijke aandacht, systematisch werken en oriŽntatie op de arbeidsmarkt.

EnRoute! verzorgt stapsgewijze begeleiding in dit proces:

 • Verwerken van emoties die het verlies van de oude baan met zich meebrengen

 • Ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden via een persoons- en beroepsprofiel

   Wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik en hoe bereik ik dat?

   In kaart brengen van ervaringen, zicht krijgen op motivatie, waarden, principes, sterke en zwakke punten, kwaliteiten en valkuilen, ontwikkelen van een gevoel van eigenwaarde.

 • OriŽntatie op de arbeidsmarkt

   In kaart brengen van geschikte, passende functies en organisaties.

 • Actieplan van marktbenadering

   CV opstellen, presentatie, aanscherpen sollicitatievaardigheden, netwerken.

 • Verwerven van een andere, passende baan

Outplacementbegeleiding verhoogt je kansen op een nieuwe baan. Het vraagt een grote mate van zelfwerkzaamheid, om met begeleiding en advies van een adviseur een nieuwe werkkring te verwerven.

In de verschillende bijeenkomsten worden thema's aangesproken die voor jou van belang zijn. Tussen de sessies door maak je opdrachten met betrekking tot die thema's die de basis vormen voor de gesprekken. Naast de sessies is het mogelijk ondersteuning te bieden via e-mail en telefoon.