Selectieonderzoek

In een selectieonderzoek wordt gekeken naar de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie en/of opleiding in termen van competenties. Met behulp van tests, vragenlijsten, indien van toepassing een assessment en een criteriumgericht interview, wordt inzicht verkregen in de verstandelijke capaciteiten en persoonlijkheid van de kandidaat. Centraal staan de eisen die gesteld worden aan een functie en/of opleiding. Deze worden voorafgaand in nauw overleg vastgelegd en in het onderzoek getoetst. Tevens kan een selectieonderzoek ingezet worden wanneer behoefte bestaat aan een "second opinion".

De uitkomst van dit onderzoek is een gemotiveerd advies over de geschiktheid van een kandidaat voor een functie en/of opleiding in de vorm van een schriftelijke rapportage.

Ontwikkelingsvraag

In een selectieonderzoek wordt gekeken naar de directe geschiktheid van een kandidaat voor een functie of werkgebied of op korte termijn. Wanneer een organisatie wil weten wat de ontwikkelingsmogelijkheden van een kandidaat zijn om de belangrijkste competenties te ontwikkelen naar het gewenste niveau, is dit eveneens mogelijk.

Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina